• Bỏ vao giỏ hàngKR116-S2 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR116-S3 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR116-S4 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR116-S5 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR116-S6 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR116-S7 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR116-S8 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR116-S9 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR116-S10 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR116-S11 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR116-S12 45,900 VND 51,000₫

BẢNG THÔNG SỐ SIZE

Size/cm S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
Chiều cao/Height 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 150
Cân nặng/Weight 13 15 17 19 21 23 26 30 34 40 45
Vòng 1/Bust 53 55 57 59 61 63 65 68 71 73 76
Vòng 2/Waist 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Vòng 3/Hip 58 60 62 64 66 68 71 74 77 80 82

Thông tin đang cập nhật, vui lòng quay lại sau.