• Bỏ vao giỏ hàngKR118-S8 59,400 VND 66,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR118-S9 59,400 VND 66,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR118-S10 59,400 VND 66,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR118-S11 59,400 VND 66,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR118-S12 59,400 VND 66,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR118-S13 59,400 VND 66,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR118-S14 59,400 VND 66,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngKR118-S15 59,400 VND 66,000₫

BẢNG THÔNG SỐ SIZE

Size/cm S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15
Chiều cao/Height 128 134 140 146 150 153 158 161
Cân nặng/Weight 26 30 34 40 45 47 53 58
Vòng 1/Bust 65 68 71 73 76 78 80 83
Vòng 2/Waist 62 64 66 68 70 72 74 76
Vòng 3/Hip 71 74 77 80 82 84 86  

Thông tin đang cập nhật, vui lòng quay lại sau.