• Bỏ vao giỏ hàngNB01-SS62 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngNB01-SS 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngNB01-SS74 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngNB01-SS80 45,900 VND 51,000₫

BẢNG THÔNG SỐ SIZE

Size/cm
Chiều cao/Height        
Cân nặng/Weight        
Vòng 1/Bust        
Vòng 2/Waist        
Vòng 3/Hip        

Thông tin đang cập nhật, vui lòng quay lại sau.