• Bỏ vao giỏ hàngPC036-S2 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngPC036-S3 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngPC036-S4 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngPC036-S5 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngPC036-S6 45,900 VND 51,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngPC036-S7 53,100 VND 59,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngPC036-S8 53,100 VND 59,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngPC036-S9 53,100 VND 59,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngPC036-S10 53,100 VND 59,000₫

BẢNG THÔNG SỐ SIZE

Size/cm S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
Chiều cao/Height 92 98 104 110 116 122 128 134 140
Cân nặng/Weight 13 15 17 19 21 23 26 30 34
Vòng 1/Bust 53 55 57 59 61 63 65 68 71
Vòng 2/Waist 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Vòng 3/Hip 58 60 62 64 66 68 71 74 77

Thông tin đang cập nhật, vui lòng quay lại sau.