• Bỏ vao giỏ hàngPC037-S11 53,100 VND 59,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngPC037-S12 53,100 VND 59,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngPC037-S13 60,300 VND 67,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngPC037-S14 60,300 VND 67,000₫
  • Bỏ vao giỏ hàngPC037-S15 60,300 VND 67,000₫

BẢNG THÔNG SỐ SIZE

Size/cm S11 S12 S13 S14 S15
Chiều cao/Height 146 150 153 158 161
Cân nặng/Weight 40 45 47 53 58
Vòng 1/Bust 73 76 78 80 83
Vòng 2/Waist 68 70 72 74 76
Vòng 3/Hip 80 82 84 86  

Thông tin đang cập nhật, vui lòng quay lại sau.